αεροφωτογράφηση

H εναέρια φωτογράφηση  παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτύπωση σε θέματα που σχετίζονται από την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή αποθήκευση και διαχείριση έως τη διατήρηση και  προβολή.
  • πανοραμική φωτογράφηση 45o, κάθετη και οριζόντια λήψη
  • κατακόρυφη φωτογράφηση, ιδανική για χαρτογραφικές εφαρμογές
  • φωτογράφηση σε 90o όψεων, για αποτύπωση μνημείων
  • επαναλαμβανόμενες λήψεις κατά τη διάρκεια εργασιών ανασκαφής και συντήρησης, για τη δημιουργία ιστορικού αρχείου
  • σφαιρική φωτογράφηση 360 μοιρών
Μπορείτε να δείτε δείγματα αεροφωτογραφιών εδώ